AIRTESTER je unikátna analyzačná sada na detekciu baktérií, kvasiniek a vláknitých húb (plesní) zo vzduchu a povrchov.

ANALÝZA

Podrobná analýza kvality vzduchu a kontaminácie mikroorganizmami. Kvantitatívne aj kvalitatívne zisťovanie.

LABORATÓRIÁ

Analýza vykonávaná certifikovanými expertami v oblasti mikrobiológie a molekulárnej biológie.

VÝSLEDKY

Garantovaná presnosť a správnosť výsledkov.

BAKTÉRIE

Sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov. Patogénne baktérie spôsobujú rôzne infekcie a ochorenia.

KVASINKY

Sú jednobunkové hubové mikroorganizmy. Pri premnožení sú pôvodcami rôznych chorôb a infekcii.

VLÁKNITÉ HUBY (PLESNE)

Jedná sa o mnohobunkové huby, ktoré tvoria spleť vlákien. Plesne (spóry) môžu spôsobovať respiračné a kožné ochorenia a alergické reakcie.