AIRTESTER je jedinečný produkt, ktorý Vám prináša komplexnú službu analýzy a následného riešenia zároveň.

Jednoduchým objednaním produktu obdržíte analyzačnú sadu AIRTESTER. Odber vzorky predstavuje jednoduchý proces, do ktorého je začlenený priamo zákazník. Vo vlastnej réžii spravíte odber vzorky. Tento proces je časovo nenáročný a prehľadný.

Analyzačné sady AIRTESTER sú po zaslaní do nášho certifikovaného laboratória pripravené na kultiváciu. Tento proces predstavuje rast mikrobiologických látok a trvá 1-2 týždne. Následne naši experti vzorku vyhodnotia a stanovia rodové zastúpenie mikroorganizmov a ich počet.

Namerané hodnoty sú spracované do prehľadného reportu, ktorý je jednoduchý a zrozumiteľný. Samozrejmou súčasťou reportu je zhodnotenie zisteného stavu zamorenia priestoru a odporúčania našich expertov.

Problematika čistoty vzduchu v interiéri je dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Prostreníctvom odborných článkov a diskusií Vám prinášame najaktuálnejšie informácie a odporúčania.

Komplexná služba analýzy vzduchu AIRTESTER je prístupná pre klienta cez rýchlu a prehľadnú web aplikáciu. Jednoduchý proces objednania a sledovania Vašich výsledkov a analýzy online je samozrejmosťou.

Dezinfekcia priestorov, celého VZT systému a jednotlivých výduchov prostredníctvom špeciálnej nezávadnej a bezpečnej hmloviny pomocou dezinfekčnej inovatívnej technológie. Zaručené výsledky odstránenia mikrobiologických škodlivých látok z prostredia.


VYUŽITIE AIRTESTER

PRIEMYSEL

Analýza vzduchu v priestoroch výroby, priemyselných parkov, dielní a iné.

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

Detekcia kvality vzduchu a zamorenia mikroorganizmami v priestoroch kancelárií, budov, obchodov, klimatizačných zariadení, vzduchotechniky.

ŠKOLY A ŠKÔLKY

Komplexná analýza vzduchu v školských zariadeniach ako sú napríklad školy, škôlky, jedálne a iné.

DOMÁCNOSTI

Analýza vzduchu v interiéri bytov a domov.

ZDRAVOTNÍCTVO

Detekcia kvality vzduchu a zamorenia mikroorganizmami v zdravotníckych zariadeniach ako sú ambulancie, operačné sály, čakárne a iné.


VOZIDLÁ

Rozbor kvality vzduchu v osobných autách, nákladných autách a ďalších dopravných prostriedkoch.

KLIMATIZÁCIE

Unikátna analýza steru z klimatizačných zariadení pre zistenie výskytu mikroorganizmov (baktérie, plesne, kvasinky).

VZDUCHOTECHNIKA

Unikátna analýza steru priamo z potrubia vzduchotechniky pre zistenie výskytu mikroorganizmov (baktérie, plesne, kvasinky).

HOTELY A REŠTAURÁCIE

Rozbor kvality vzduchu v hoteloch, ubytovacích zariadeniach, wellness, reštauráciach, kaviarňach a iných stravovacích prevádzkach.


Odber vzorky môže byť podľa potreby vykonávaný spádovou metódou pre detekciu mikrobiologických ukazovateľov (baktérie, plesne a kvasinky) priamo vo vzduchu, alebo sterovou metódou pre detekciu na povrchoch a zariadeniach v priestore.