Analyzačná sada AIRTESTER je veľmi jednoduchá na obsluhu a obsahuje tieto súčasti:


2x petriho misky1x pár jednorázových rukavíc1x návod


NÁVOD NA POUŽITIE

Analyzačnú sadu AIRTESTER si môžete objednať z pohodlia Vášho domova. Stačí kliknúť na "objednať", vyplniť základné údaje a my Vám ju pohodlne doručíme na zadanú adresu. Vy sami si dokážete spraviť odber vzorky vzduchu a do 1-2 týždňov od zaslania do nášho certifikovaného laboratória Vám poskytneme prehľadné výsledky o tom, čo dýchate.

Celý proces testovania Vám zaberie približne 20 minút. Pred začiatkom testovania zavrite dvere do miestnosti a všetky okná v miestnosti. Nasaďte si ochranné rukavice pred manipuláciou s petriho miskami z dôvodu ochrany vzorky pred priamou kontamináciou z prostredia.

Otvorte ochranný obal. Nepoužívajte nožnice, ani iné ostré predmety, obal budete potrebovať na spätné uschovanie vzoriek pre zaslanie do laboratória. Vyberte z obalu petriho misky. Otvorte obe misky a umiestnite ich ideálne do stredu miestnosti na stôl, alebo iný stabilný nábytok. Testovacie médium je zdraviu neškodné. Od momentu otvorenia petriho misiek a ich umiestnenia do priestoru sa začína proces zberu vzoriek látok zo vzduchu.


Takto umiestnené a otvorené petriho misky musia ostať na jednom mieste po dobu 15 minút.


Po uplynutí tejto doby petriho misky opätovne uzavrite a bezpečne vložte do ochranného obalu a dajte naspäť do krabičky.


Krabička obsahuje obal so spätnou adresou na zaslanie do laboratória. Celé balenie vložte do ochrannej obálky, v ktorej ste obdržali testovaciu sadu. Takto pripravené balenie dajte do obalu so spätnou adresou a zašlite na adresu nalepenú na obale. Balenie musí byť doručené na adresu najneskôr do 72 hodín od vykonania experimentu, ideálne je zaslanie balenia hneď po uskončení experimentu.


V prípade neodoslania AIRTESTER-u bezprostredne po ukončení testovania je potrebné takto zabalený produkt skladovať pri teplote 5-8°C (chladnička). Dodržujte skladovanie uvedené na obale.